Memoir ni Pita - Tinapik ng malas na babae ang kanyang puwitan at nagpalit ng posisyon