Ang malibog na inampon ay tumatawag sa kanyang anak habang nakikipagtalik...