Humingi ako ng tawad pero siniko pa rin siya dahil hindi pa siya cum